?ngr?direa nu este schism?

  Dup? publicarea pe site-ul nostru ?n format electronic a c?r?ii ?Reaua ascultare ?i sf?nta neascultare? a P?rintelui Theodor Zisis, care s-a bucurat de un real succes, continu?m cu prezentarea unei alte lucr?ri importante ??ngr?direa nu este schism??, scris? ?n anul 2017 ?i publicat? ?n limba rom?n? ?n anul 2018 la Suceava...

Reaua ascultare ?i sf?nta neascultare

  Avem deosebita bucurie de a prezenta pe acest site ?n variant? electronic? cartea venerabilului preot Theodor Zisis, profesor emerit al Facult??ii de Teologie Ortodox? a Universit??ii ?Aristotel? din Tesalonic ?Reaua ascultare ?i sf?nta neascultare?, ap?rut? ?n limba rom?n? ?n anul 2020 la Editura ?Babel? din Bac?u, traducerea fiind realizat? de Ieromonahul...

Na?terea Maicii Domnului

Na?terea Maicii Domnului

  Primul praznic din anul bisericesc, care ?ncepe la 1 septembrie, este Na?terea Maicii Domnului, din p?rin?ii Ioachim ?i Ana. De?i referirile la Maica Domnului ?n Sf?nta Scriptur? nu sunt numeroase, Sf?nta Biseric? - ?n imnografie, iconografie ?i omiliile (cuv?nt?rile sau predicile) praznicale ale P?rin?ilor - a preluat? din Tradi?ie aspecte referitoare...

Adormirea Preasfintei N?sc?toarei de Dumnezeu

Adormirea Preasfintei N?sc?toarei de Dumnezeu

Adormirea Preasfintei N?sc?toarei de Dumnezeu ? ?n Ortodoxie Maica Domnului ocup? cel mai important loc dup? M?ntuitorul Hristos, datorit? rolului ei ?n istoria m?ntuirii neamului omenesc, realizat? de Fiul lui Dumnezeu prin opera de R?scump?rare, av?nd ca element central Jertfa de pe Cruce. ?ntreaga via?? a Maicii Domnului reprezint? o mare tain?,...

Ajutor pentru pacien?ii interna?i la Unitatea de Asisten?? Medico-Social? de Psihiatrie Nucet

Ajutor pentru pacien?ii interna?i la Unitatea de Asisten?? Medico-Social? de Psihiatrie Nucet

La sf?r?itul lunii februarie, asocia?ia noastr? a oferit un ajutor pentru pacien?ii interna?i la Unitatea de Asisten?? Medico-Social? de Psihiatrie din ora?ul Nucet, jude?ul Bihor, const?nd ?n articole de ?mbr?c?minte: papuci din plastic, ciorapi ?i pantaloni de trening, ?n valoare de 10.000 lei.   Unitatea de Asisten?? Medico-Social? de Psihiatrie din Nucet...

Page 2 of 2 1 2

Facebook