Biserica Ortodox?

Biserica Ortodox?

De Prof. Univ. Emerit Dimitrie Tselenghidis, Facultatea de Teologie a Universit??ii Aristotel din Tesalonic Traducerea: Protopresviter Matei Vulc?nescu Sunt eterodoc?ii, adic? to?i cei ce ??i zic cre?tini, dar nu sunt ortodoc?i, membri ai Bisericii? ??????????? Sub influen?a ecumenismului, ?nc? din secolul trecut, se intreprinde sistematic o tentativ? de ?nstr?inare a con?tiin?ei eclesiologice...

Autocefalia ucrainean?

Autocefalia ucrainean?

Protoprezbiter Teodor Zisis, Profesor emerit al Universit??ii din Tesalonic Autocefalia ucrainean? Interferen?a necanonic? ?i dezbin?toare a Constantinopolului               Tesalonic 2018 Editura ?Palimpsiston?                           PROLOG Deja au ap?rut persecu?iile ?i tulbur?rile interne care vor nenoroci...

Biserica ?i coronavirusul, Vol. II

Biserica ?i coronavirusul, Vol. II

Anun??m cu mult? bucurie apari?ia Volumului II al c?r?ii P?rintelui Theodor Zisis ?Biserica ?i coronavirusul. Atac la adresa dogmelor ?i a sfin?eniei bisericilor?. La fel ca ?i ?n primul volum, autorul trateaz? abordarea gre?it? din punct de vedere bisericesc a ierarhiei Bisericii Ortodoxe din Grecia ?n ceea ce prive?te diversele probleme generate...

?S?pt?m?na de rug?ciune pentru unitatea cre?tinilor? este ur?ciune ?naintea lui Dumnezeu

?S?pt?m?na de rug?ciune pentru unitatea cre?tinilor? este ur?ciune ?naintea lui Dumnezeu

De mai mul?i ani de zile a devint deja o tradi?ie ca ?n perioada 18-25 ianuarie s? se s?v?r?easc? ?i ?n Rom?nia a?a-zisa ?S?pt?m?n? de rug?ciune pentru unitatea cre?tinilor?, o ?ntrunire eminamente cu caracter eretic, ecumenist, la care particip? aproape toate cultele religioase din ?ara noastr?, inclusiv Biserica Ortodox? Rom?n?. Pentru un...

La Beiu? a debutat programul catehetic ?S? ne cunoa?tem credin?a!?

La Beiu? a debutat programul catehetic ?S? ne cunoa?tem  credin?a!?

Duminic?, 23.01.2022, ?Asocia?ia m?rturisitorilor ?i martirilor ortodoc?i din ?ara Beiu?ului: popa Flore din Beiu?, popa Mihai din S?nmartin ?i G?vru?a Petru din Pocola? a demarat programul catehetic ?S? ne cunoa?tem credin?a!?. O astfel de ini?iativ? este mai mult dec?t necesar? ?in?nd cont de ac?iunile prozelitiste sectare precum ?i de dezastrul spiritual provocat...

Sf?ntul Dimitrie salveaz? Tesalonicul de o epidemie mai rea dec?t cea a coronavirusului

Sf?ntul Dimitrie salveaz? Tesalonicul de o epidemie mai rea dec?t cea a coronavirusului

  Cine sunt neovarlaami?ii, purt?torii de m??ti sau lupt?torii ?mpotriva m??tilor? ?ntr-un articol anterior l-am prezentat pe al doilea protector al Tesalonicului, Sf?ntul Grigorie Palama, care s-a aflat pentru o vreme ?n Limnos (1349-1350), ?ntr-o perioad? ?n care insula nu avea episcop ?i prin rug?ciunile sale a oprit boala molipsitoare care chinuia...

Biserica ?i coronavirusul

Biserica ?i coronavirusul

  Sub egida Asocia?iei m?rturisitorilor ?i martirilor ortodoc?i din ?ara Beiu?ului: popa Flore din Beiu?, popa Mihai din S?nmartin ?i G?vru?a Petru din Pocola a ap?rut de cur?nd o carte de excep?ie a unuia dintre cei mai mari patrologi contemporani Protoprezbiter Teodor Zisis, profesor emerit al Universit??ii din Tesalonic, ?Biserica ?i coronavirusul....

Page 1 of 2 1 2

Facebook